Drobečková navigace

Úvodní stránka > Historie obce > Historie v datech

Historie v datech

1131 první písemná zmínka o obci

1274 biskup Brunno propůjčil Želetice bratřím Frankovi a Albrechtovi Stockfischovým

1418 obec v držení Ondřeje Sysla ze Želetic

1455 držitelem Želetic je Václav Rechemberg

1460 Želetice vlastní Protivec ze Zástřizel

1530 obce přenechána Ctiboru Vranovskému z Vranova

1538 Želetice patří Janovi z Vranova

1553 obec vlastní Beneš Krčma z Koněpas

1605 obec vyplenili Bočkajovci, zanikla stará Želetická tvrz na Valech

1622 Želetice se staly přívěskem panství ve Ždánicích

1643 farnost obce přidělena ke Ždánicím

1650 Želetice koupil kníže Gundekar z Lichtenštejna

1671 první zmínka o opevněném panském dvoru nazývaném nová pevnost

1710 vypleněn kostel, 25 domů a fara

1777 u kostela postavena školní budova č. 73

1785 byl založen místní hřbitov a nová fara, samostatná farnost Želetice

1831 cholera v Želeticích

1870 postaven na Čertovci větrný mlýn Josefa Malenského

1887 velký požár, vyhořelo 28 domů

1900 založena Raiffleisenka spořitelní a záložní spolek, zapsané společenstvo s ručením omezeným, postavena nová silnice v ulici ke škole

1908 zprovozněna železniční trať Čejč - Ždánice

1918 obec postavila silnici vedoucí od staré hospody na horní konec, na následky zranění z války padlo nebo zemřelo 13 osob

1921 založení jednoty Sokol a Orel

1928 v obci zavedena elektrická siť

1929 Sokol zřídil ve cvičebním sále kino

1944 ustaven v obci fotbalový klub SK Želetice

1946 zprovozněn místní rozhlas, otevřena Mateřská škola

1951 založení JZD

1959 otevřena nová budova MNV v domě č. 12

1965 započata výstavba a přístavba požární zbrojnice

1970 velká povodeň nejen v Želeticích, ale i v širokém okolí

1985 do oplocených prostor daňčí farmy je přivezeno první stádo daňků z Maďarska

1990 v obci vytvořené Občanské fórum a jiné politické strany

1992 zahájení stavby vodojemu a vodovodu na Váhách

1996 provedena plynofikace obce

1998 výstavba vodovodu od hlavní křižovatky ke škole

2000 dokončena generální oprava kostela

2002 postaven nový vodojem

2004 dokončení kompletní vodofikace obce

2004 provedeno zatravnění fotbalového hřiště

2005 byla provedena kompletní rekonstrukce vozovky na Váhách, byla opravena a rozšířena místní knihovna a byl v ní zřízen veřejně přístupný internet

2006 byla provedena rekonstrukce vozovky za obchodem směrem k mateřské škole

 

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Hlášení místního rozhlasu

www.mestaobce.cz

BLOND1 - kopie.jpg

Návštěvnost stránek

207182
pata.jpg