Drobečková navigace

Úvodní stránka > Muzeum obce

Muzeum obce

Muzeum obce Želetice je umístěno v budově školy. Škola na tomto místě v obci byla postavena v roce 1897. Tato škola byla v roce 1977 zrekonstruována do nynější podoby. V roce 1946 zde byla zřízena mateřská škola, která zde působí dodnes. Od roku 1978 byla škola v Želeticích pod správu ZŠ Nenkovice, jako odloučené pracoviště.  V roce 2005 se v Želeticích přestalo vyučovat. V uvolněných prostorách se nachází muzeum obce, zřízené obecním úřadem.

 

expozice

expozice

František Novák patří k nejvýraznějším postavám moravského učitelstva 19. století. V obci působil od 1. 8. 1840 do roku 1881. V roce 1863 byl jmenován vzorným učitelem. V roce 1880 obdržel od císaře zlatý záslužný kříž. Želetickou školu povznesl na vysokou úroveň. Vybudoval rozsáhlou školní knihovnu. Věnoval se sadařství, hudbě a zpěvu. Pořádal i divadelní představení. Jako horlivý vlastenec pořádal koncerty ve prospěch Národního divadla. Zemřel 11. 4. 1882 v Bučovicích, kde mu vděční želetičtí občasné postavili ke hrobu pomník.

Podle výrazných znaků patří kroj nošený v Želeticích do oblasti hanáckého Slovácka. V dřívějších dobách se nosil kroj všední a sváteční. V současné době všední kroj v obci téměř vymizel. Uchoval se kroj sváteční, ten se obléká jen ke svátečním příležitostem.

expozice expozice

Želetice byly od pradávna zemědělskou obcí. Katastr obce činí 610 ha půdy, z toho zemědělské 529 ha, orné 476 ha, 45 ha lesa. Zbývající půda byla neplodná. Některá jména katastru: Čertovec, Kamenec, Štymberk, Homole, Roviny, Mastný kopec atd.

V prostorách muzea se nachází čítárna a studovna. Zde jsou vystaveny nejstarší dochované dokumenty, vztahující se k obci, rozsáhlá fotodokumentace, sbírka starých románových knih, kalendářů, staré náboženské literatury, tiskovin apod.

expozice

expozice


Hlavní výstavní prostory muzea jsou zaplněny věcmi a exponáty od místních občanů, které naši předkové používali v domácnosti, v hospodářství a při běžném denním chodu života.

Nástěnné panely a prosklené vitríny představují zaniklou historii, dochovanou na starých fotografiích  a dokumentech.

Muzeum obce Želetice bude bývat otevřeno při slavnostních příležitostech a příležitostných výstavách, nebo kdykoliv po předchozí domluvě na obecním úřadě.

 

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Hlášení místního rozhlasu

www.mestaobce.cz

BLOND1 - kopie.jpg

Návštěvnost stránek

207181
pata.jpg