Počasí

Pátek Skoro jasno 31/16 °C
Sobota Polojasno 33/19 °C
Neděle Jasno 34/19 °C
Pondělí Skoro jasno 28/17 °C

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Želetice

2. Důvod a způsob založení

Obec Želetice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Želetice
  Želetice 189
  696 37 Želetice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Želetice
  Želetice 189
  696 37 Želetice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • Pondělí  7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
 • Úterý     7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
 • Středa   7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
 • Pátek    7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 518 622 725
  mobilní telefon: +420 724 168 695

 • 4.5 Čísla faxu

  není

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  https://www.zeletice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  zeletice@zeletice.cz

  starosta@zeletice.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  2e4bzap

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:  10622671 / 0100 

6. IČ

00285544

7. DIČ

CZ00285544

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Informace o výsledcích kontrol dle zák. 255/2012 Sb., § 26

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 •  

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

19. GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů od 25. května 2018 vykonává pan:

20. Aktuální informace o vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

Informace MV o vydávání  občanských průkazů a cestovních pasů ve zkrácených lhůtách, které vyplývá z novel zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech, které nabyly účinnosti 1. července 2018.

Aktuální informační materiály  na webových stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx, v části „Související dokumenty“, kde je přehled nejdůležitějších informací    o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů. Aktuální informace a letáky z oblasti evidence obyvatel jsou rovněž dostupné na webových stránkách https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-naurade-82997.aspx v části „Související dokumenty“.