Fulltextové vyhledávání

Počasí

Středa Zataženo 22/12 °C
Čtvrtek Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 19/14 °C
Pátek Zataženo 21/12 °C
Sobota Zataženo 17/14 °C

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Farnost Želetice

Farnost Želetice

Pořad bohoslužeb v týdnu od 27.5. do 2.6.

 

K založení kostela sv. Jakuba v Želeticích došlo v polovině 13. století. Želetice jako někdejší majetek kostela břeclavského přešly v roce 1131 ke kostelu olomouckému a byly později lenním statkem olomouckého biskupství. Olomoučtí biskupové postupně dávali své statky v léno menším šlechticům a zemanům za roční plat a dovolovali jim Želetice svobodně předávat nebo prodávat.

Farní kostel sv. Jakuba v Želeticích s farouFaru v Želeticích založilo olomoucké biskupství. První zprávu o faráři v Želeticích máme z roku 1411. Jmenoval se Benedikt. V 15. století bránili biskupové Želetice před husitským učením, ale dochovala se zpráva faráře Jana ze Želetic, který roku 1516 žaloval nekatolického pána Pročka ze Zástřizel o desátek z Nenkovic. Tento pán tíhl i s mnohými poddanými tajně k jednotě bratrské a nepřál faráři. V roce 1560 žaloval u biskupa tehdejší majitel Želetic Beneš Krčma z Koněpas pro nějaký těžký přestupek želetického faráře Jana Litvína, který pak byl i ve Vyškově vězněn. Možná se chtěl jen zbavit katolického kněze, poněvadž i na biskupském statku želetickém se začalo ujímat učení Jednoty bratrské.

Později nebyl v Želeticích 10 let katolický kněz, fara a kostel pustly a podle lidové paměti kostela užívali Bratři (habáni). Teprve kolem roku 1606 po zakročení biskupa byla postavena fara a obnoven kostel. Posledním známým farářem dosazeným až roku 1614 byl mikulovský kaplan Václav. Za třicetileté války zpustly s dědinou kostel i fara a farnost byla roku 1641 přidělena do Ždánic. Kostel byl později obnoven a přeměněn v kapli, v níž byly konány jen občas služby Boží a udíleny svátosti (1678).

Interiér kostela sv. JakubaLupičské vpády Kuruců podnikané od roku 1705 do ždánské krajiny postihly nejednou i Želetice. Ve ždánské farní kronice najdeme zápis: “Dne 20. května 1710 pro nedbalost lidskou byl vypleněn kostel sv. Jakuba v Želeticích, fara a 25 domů.“ Z kostela se pak stala už jen malá kaple. Na vrub Kuruců spadá pravděpodobně i požár „malé želetické kaple“ v roce 1713. Podle farního protokolu byla obnovena a zvětšena kaple majitelem ždánského panství knížetem z Liechtensteina v letech 1721 – 1732. Tuto podobu měl kostel až do roku 1925, kdy byla provedena velká oprava a přístavba bočních kaplí. V roce 1785 byla u kostela postavena farní budova a v tomto roce též obnovena farnost Želetice. Prvním farářem v ní byl Karel Ulrich. Od zřízení fary až do dnešních dnů sloužilo v Želeticích 17 kněží mimo kaplanů.

Gotický presbytář s gotickým vítězným obloukem je nejstarší zbytek původního kostela. Loď stojí z neznámých důvodů k presbytáři šikmo. Původní hlavní oltář byl zděný, s dřevěným svatostánkem a obrazem sv. Jakuba. Tento oltář byl nahrazen oltářem od Josefa Stříže z Bučovic. Na tomto oltáři byl nový obraz sv. Jakuba malovaný Františkem Sequensem. V bočních kaplích byly oltáře vpravo s obrazem sv. Vendelína a vlevo s obrazem Panny Marie a soškou sv. Anny.

Kaple Nanebevzetí panny Marie v NenkovicíchV roce 1917 v období 1. světové války byly ze želetického kostela zrekvírovány tři památné staré zvony a nové pořízeny v roce 1919. Původní hřbitov se nacházel kolem kostela a od poloviny 19 století se pohřbívá na hřbitově u silnice k Nenkovicím.

V roce 1822 dobrodinci zbudovali v kostele kazatelnu a v roce 1851 byly zbudovány nové varhany. V roce 1925 při generální opravě a přestavbě kostela byly pořízeny nové varhany, lavice, křtitelnice a kazatelna. Celková oprava si vyžádala náklady ve výši 22.4480,- korun. Vymalování kostela bylo provedeno podle návrhů akademického malíře Jano Köhlera z Nenkovic.

V roce 1954 byla provedena další nákladná oprava. Při této příležitosti byla provedena nástropní malba akademickým malířem Sychrou z Kyjova. Byly vytvořeny dvě nástěnné malby a to „Poslední večeře Páně“ a „Zvěstování Panny Marie a Nanebevzetí Panny Marie“.

V roce 1972 při úpravách interiéru kostela u příležitosti zavedení nových liturgických obřadů, byl odstraněn hlavní oltář, boční oltář a kazatelna. Na místě hlavního oltáře byl vybudován svatostánek se třemi deskovými obrazy. Autorem byl akademický malíř Ludvík Kolek.

V roce 2000 byla dokončena venkovní generální oprava kostela a jeho osvětlení. V roce 2003 byl do kostela nainstalován nový pseudogotický oltář.

Kaple sv. Floriána ve StavěšicíchDo želetické farnosti náležela obec Dražůvky, která byla v 60. letech 20. století přifařena do Archlebova. Nyní tvoří farnost obce Nenkovice, Stavěšice, Strážovice a Želetice. V obci Strážovice se nachází filiální kaple Nejsvětější Trojice z let 1751 – 1753, kdy byla vystavěna jako zámecká kaple. Ve Stavěšicích stojí kaple sv. Floriána z roku 1730. U hřbitova v Nenkovicích stojí moderní kaple z konce 20. století vytvořená rozšířením obřadní síně. Zasvěcená je Nanebevzetí panny Marie. Ve všech těchto kaplích a kostelích jsou pravidelně slouženy mše svaté.

Fara v Želeticích je v současné době prázdná, posledním knězem, který na faře bydlel a ve farnosti dlouhá léta působil byl P. Josef Paseka, který zemřel v roce 1997. V roce 2007 byl zrekonstruován farní dvůr, který nyní slouží pro pořádání společenských setkání. Na faře bylo v roce 2008 vybudováno nové sociální zařízení a fara prochází postupnou rekonstrukcí. Její prostory využívá ke svým schůzkám oddíl místních skautů a pobočka Charity si v jedné místnosti zřídila sběrné místo.

Kaple Nejsvětější TrojiceVe farnosti působil od roku 1997 do června 2011  P. Josef  Šedivý, kněz z Věteřova.

Od 1.8.2011 do 31.7.2014 působil ve farnosti P. Vít Červenka, který do farnosti dojížděl také z Věteřova.

Od 1.8.2014 byl novým administrátorem farnosti jmenován P. Josef Pohanka, který do farnosti dojíždí ze Žarošic.

 

 

Adresa farního úřadu:

Římskokatolická farnost Želetice
696 37 Želetice 72

Kontakt na administrátora farnosti:

P. Pavel Lacina
696 34 Žarošice 51
Tel: +420 702 042 066
e-mail: pa.lac@seznam.cz

Telefonní čísla farních úřadů pro naléhavé případy :

Žarošice        +420 518 631 616
Ždánice         +420 518 633 380
Dambořice    +420 606 450 370
Kyjov             +420 518 612 201
Hodonín        +420 518 344 543