Fulltextové vyhledávání

Počasí

Středa Zataženo 22/12 °C
Čtvrtek Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 19/14 °C
Pátek Zataženo 21/12 °C
Sobota Zataženo 17/14 °C

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Spolky v obci > Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů

V letech založení sboru, koncem 19. století, naše obec, ale i obce okolní, často zachvacovaly požáry, neboť většina domů byla polodřevěných se slaměnými střechami. Požární předpisy málo nebo vůbec nepomáhaly, neboť hasičské pomůcky nebyly nebo byly nedostačující. Ruční stříkač a hák byly sice téměř v každém domě, ale při ohni to byla jen slabá pomoc.

Členové SDHPostavení vyhořelých bylo vždy krušné. Pojistit proti ohni se nedalo, neboť nebylo u koho, a proto poddaní utíkali k vrchnosti, prosili o dřevo, o prominutí plateb nebo alespoň zmírnění robot. Vrchnost sice většinou pomáhala, ale ve vlastním zájmu se snažila čelit takovýmto potížím. 

Vrchnost prosazovala, aby byly zakládány sbory na ždánsku v jednotlivých obcí. Ke konci 19. století se jim tato činnost začala dařit. V Želeticích se podařilo založit sbor, dle dochované zakládací listiny, dne 2. prosince 1898. Zakládajících členů tehdy bylo 15.  Stanovy SDH v Želeticích byly sepsány a potvrzeny jak podpisy členů hasičského sboru, tak i starostou obce a členy výboru obce. Tehdejší c.k. úřad v Brně zakládající listinu a stanovy SDH Želetice schválil dne 17. prosince 1898.Hasičská zbrojnice

První výbor SDH Želetice měl následující složení – Václav Vodák, Josef Kučera, Ondřej Lažek, Bohumil Soldán, Václav Křapa, Alois Závorka a František Šebela. Již následujícího roku 1899 byla sboru zakoupena příslušná výzbroj a ruční stříkačka za 1100 zlatých. Podle stanov byla hlavním orgánem sboru stanovena valná hromada. Na ní se každým rokem hodnotila činnost za uplynulý rok a důležitým bodem byla volba vedení sboru. Tento postup byl zachován až do vydání zákona č. 62/1950 Sb., o organizační struktuře hasičstva. Po změně režimu v roce 1989 byl tento postup znovu obnoven.

Oslavy 110.let založení SDHNa jaře roku 1901 objednal výbor pro členy sboru látku na kalhoty, kterou si členové museli sami zaplatit. Členové sboru se dělili na činné a přispívající. V roce 1905 čítal sbor celkem 24 členů.

V období mezi rokem 1934 – 1939 byla sboru přidělena hasičská zbrojnice, která se dodnes nachází v uličce u školy „Na rváči“.

Činnost členů hasičského sboru nebyla zaměřena jen na místní cvičení, udržování strojů a nářadí, ale i na další společenskou činnost. Od založení sboru, až do konce 2. světové války uvedli téměř každý rok divadelní představení, ve 20. letech k tomuto účelu zakoupili přenosné jeviště. Dále se členové v parádních uniformách zúčastňovali církevních slavností čestné stráže u Božího hrobu, vzkříšení na Velikonoce, nebo průvodu při oslavách Božího těla a biřmování. Zásahové vozidlo zn. Trabant

V roce 1946 bylo dohodnuto s MNV, že bude provedena sbírka po vesnici na zakoupení motorové stříkačky. Sbírka vynesla 5.810,-  korun, ale stříkačka byla zakoupena  a předána do užívání až 28. září 1952.

V 50. letech je změněn název sboru, z hasičů se stávají požárníci a se Sboru dobrovolných hasičů je Svaz požární ochrany. V průběhu  roku 1965 byla opravena požární zbrojnice. Opravu finančně zajistil MNV, každý člen odpracoval nejméně 20 brigádnických hodin. Každým rokem byly prováděny pravidelné protipožární prohlídky komínů, žňové hlídky a cvičení.V letech 1966 až 1977 přibývají postupně členové a stav roce 1977 činí 27 členů.

Z činnosti protipožární jsou zaznamenány v obecní kronice požár střechy kravína na konci šedesátých let, po povodni v roce 1970 vypomáhali členové sboru při odstraňování škod způsobených zatopením sklepů. Účastnili se také hašení požáru šopy, která stávala u silnice do Dražůvek. V roce 1988 vypomáhali při hašení ohně, který vznikl při vypalování trávy v Želítkách, a také zasahovali při likvidaci požáru na Základní škole v Nenkovicích.

Po roce 1989 se mění název organizace na původní  Sbor dobrovolných hasičů a funkce předsedy se mění na název starosta. Funkci starosty sboru dobrovolných hasičů vykonává až do dnešních dnů Jan Goj.

Členové SDH v akciV současné době má Sbor dobrovolných hasičů  29 členů.  V letech 2007 – 2008 byla provedena za přispění nejenom obecního úřadu, ale i samotných členů sboru, oprava hasičské zbrojnice. Při této opravě byla na čelní stěně zbrojnice vybudována vitrína se sochou sv.Floriána. V roce 2008 oslavili členové sboru 110. výročí založení sboru, který  v poslední době plní i významnou společenskou funkci v obci, protože se členové aktivně zapojují do pořádání a organizování kulturních a společenských akcí. Velkou chloubou místních hasičů je jejich „zásahové vozidlo“ zn. Trabant, které si sami upravili a s nímž se zúčastňují soutěží a kulturních akcí i v okolních obcích.