Fulltextové vyhledávání

Počasí

Pondělí Zataženo 26/22 °C
Úterý Polojasno 27/19 °C
Středa Oblačno 23/18 °C
Čtvrtek Skoro jasno 22/14 °C

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Popis úřadu

Popis úřadu

Pavel Planeta
starosta

+420 724 168 695
starosta@zeletice.cz

Jaroslav Kohút
místostarosta

+420 724 371 014

Zdeňka Skalická
účetní

+420 518 622 725
zeletice@zeletice.cz

Úřední hodiny

Pondělí  7:30 - 12:00, 13:00 - 16:00
Úterý  7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30
Středa 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Pátek 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:00

 

Matriční agenda - Občanské průkazy - Rodné listy - Úmrtní listy - Oddací listy

Výkon matriční agendy pro správní obvod Želetice vykonává v přenesené působnosti Městský úřad Kyjov.

Vyřizuje:

 • rodné listy a jejich kopie pokud je místem narození správní obvod
 • úmrtní listy a jejich kopie pokud je místem úmrtí správní obvod
 • oddací listy a jejich kopie pokud je místem sňatku správní obvod

Kontakt :

Městský úřad Kyjov
Masarykovo náměstí 30
697 01 Kyjov
tel. matrika 518/697443

Výpis z rejstříku trestů

Podání žádosti o výpis z rejstříku trestů vyřizuje obecní nebo městský úřad pověřený vedením matriky. Pro obec Želetice tuto činnost zajišťuje Městský úřad Kyjov. Žádost je proto možné podat zde nebo na kterémkoli jiném obecním nebo městském úřadě pověřeným vedením matriky.

Ověření podpisu a kopie

Obecní úřad Želetice provádí v rámci přenesené působnosti :

 • ověřování pravosti podpisu (legalizace)
 • ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

K ověření pravosti podpisu je potřeba :

 • listina, na níž má být podpis ověřen
 • průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis bude ověřen

Poplatek činí 50,- Kč za každý ověřený podpis.

Ověření se provádí v kanceláří obecního úřadu. K ověření podpisu se dostaví osoba, jejíž podpis má být ověřen, osobně. Ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů je možno požádat pověřenou pracovnici o ověření na jiném vhodném místě, např. v domácnosti.

K ověření shody opisu nebo kopie s listinou je potřeba :

 • originál listiny z níž je proveden opis nebo kopie pro ověření shody
 • opis nebo kopie této listiny (kopii je možno zhotovit na obecním úřadě)

Poplatek činí 30,- Kč za každou i započatou stránku originálu.

Přihlášení k trvalému pobytu

Obecní úřad v Želeticích, jakožto ohlašovna, provádí přihlášení k trvalému pobytu v obci Želetice. Přihlášení se provádí osobně na úřadě v úřední hodiny.

Pro přihlášení si s sebou přinesete :

 • platný občanský průkaz
 • jste-li vlastníkem nemovitosti, do které se chcete přihlásit, doklad o jejím vlastnictví (výpis z Katastru nemovitostí)
 • pokud máte dům nebo byt pronajatý, pak doklad o oprávnění jej užívat (nájemní smlouva, dohoda o ubytování)
 • nejste-li vlastníkem nemovitosti, do které se chcete přihlásit, souhlas vlastníka nemovitosti s Vaším přihlášením k pobytu buď formou jeho podpisu do evidenční karty na obecním úřadě nebo jeho písemným souhlasem s úředně ověřeným podpisem. Vlastník nemovitosti musí své vlastnictví doložit (výpis z Katastru nemovitostí) a prokázat svoji totožnost
 • správní poplatek činí  50,- Kč

Při přihlašování k trvalému pobytu požadujeme i zaplacení místních poplatků v poměrné výši.

Přidělení čísla popisného   

Pro přidělení čísla popisného žadatel doloží :

 • písemnou žádost
 • kolaudační rozhodnutí předmětné stavby s vyznačením nabytí právní moci
 • geometrický plán pro zaměření novostavby

Na základě těchto dokladů vydá obecní úřad Rozhodnutí o přidělení čísla popisného.

Řízení podle stavebního zákona

Pro obec Želetice zajišťuje výkon státní správy podle stavebního zákona na úseku územního řízení a stavebního řádu Stavební úřad Městského úřadu Kyjov.

Kontakt :

Městský úřad Kyjov
Masarykovo náměstí 1
69701 Kyjov
telefon 518/697543

Vystavení potvrzení

Obecní úřad v Želeticích, na základě zmocnění zákonů, vydává tyto druhy potvrzení :

 • potvrzení o trvalém pobytu - lze vydat z evidence jen té osobě, které se bezprostředně týká. Za vydání tohoto potvrzení se platí správní poplatek ve výši 20,- Kč
 • potvrzení o zaplacení místního poplatku - vydává se potvrzení o zaplacení místních poplatků, tj. poplatku za odvoz TKO, ze psa. Za vydání tohoto potvrzení se platí správní poplatek 20,- Kč
 • potvrzení o přidělení čísla popisného